ПРОВЕРКА НА ВОЗИЛОТО

DRI­VE SAFER WITH MAZDA’S VEHI­CLE CHECKS

Без разлика кој модел на Mazda го возите, редовните проверки на возилата Mazda секогаш ќе ве одржуваат на безбедна страна. Нашите обемни проверки не само што се целосно транспарентни, туку гарантираат дека вредноста на препродажбата на вашиот автомобил останува стабилна. 

ПРОВЕРКА НА КЛИМАТА НА ВАШАТА MAZDA

За да работи најдобро, на вашиот систем за климатизација  му треба малку TLC еднаш и повторно за да ви овозможи вистински да уживате во вашиот погон. Проверка на климатизацијата осигурува дека воздухот што го дишете е чист и свеж, осигурувајќи дека продолжувате да уживате во оптимална климатизација додека сте на патот. Исто така, може да ви помогне вашиот автомобил да остане демостиран во зима .

МАЗДА ЗИМСКА ПРОВЕРКА

Во Mazda веруваме дека чистото уживање во возењето е во врска со хармонијата на човекот и машината, за да ја одржи вашата машина да работи според нејзината оптимална книга за Зимска здравствена проверка .