Гаранции

Секоја Mazda е дизајнирана и произведена според најстрогите норми за технички параметри и карактеристики, комфорт и сигурност.

За ваше олеснување, Mazda обезбедува гаранција од 3 (три) години или 100 000 км, кое настапи прво и 12 години против перфорација од корозија. Ограничување во километражата во првата година - нема.

MES - Mazda Europe Service - 24/7 Mazda Road Assistance

24/7 Mazda Road Assistance претставува деноноќна услуга за техничка соработка во рамките на европскиот континент, вклучително и во Македонија, за сопственици на Mazda. Оваа услуга обезбедува лесно придвижување на вашата Mazda, без оглед на околностите.

24/7 Mazda Europe Road Assistance е важечка за автомобили до 10 години, при што обезбедува техничка помош при дефект или несреќа (без разлика кој го управува возилото), кои го попречуваат продолжувањето на патувањето и кои настанале на целата територија на покриеност.

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ ЗА: