Скопје

 


СЕРВИС И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

 

Адреса: Ул.Скупи бр.12
Работно време:

Понеделник – Петок 08.00 – 16.00
Сабота: 09.00 – 14.00

Сервисот работи само првата сабота во месецот.

Недела: Неработен ден

 

ПРОДАЖЕН САЛОН

 

Работно време:

Понеделник – Петок 08.00 – 18.00
Сабота: 09.00 – 14.00
Недела: Неработен ден
 
БЕСПЛАТЕН Телефон: 0800 123 56 Национален телефон Мазда (за техничка поддршка при патување во РМ)

 

БЕСПЛАТЕН Телефон: 0800 123 56 Мазда Еуро Сервис (за техничка поддршка при патување во Европа)

 

Стационарен телефон: 02/30 70 166; 02/30 69 958

 

Управител:
Жарир Филип Хамдан 076/33 66 55 zfhamdan@mazda.mk

 

Продажба:
Ана Костовска 075/204-345 akostovska@mazda.mk

 

Сервис:

Ребека Симоновска 078/388-585 rsimonovska@mazda.mk
 

Назад